Nápady

V predstavách sa mi neustále vynárajú rôzne obrazy zo života. Je v nich vždy perfektné denné svetlo a kompozícia je autentická. Spomienky či bezvýznamné fragmenty momentov, o ktorých ani neviete, že ostali v pamäti. Detaily. Veľké dojmy z malých vecí.

 

Naša kuchyňa

Bola vždy plná žien, ktoré výborne varili a piekli. S dedkom sme mali ranný rituál prípravy čaju. Vždy sa mi ušiel citrón, ktorý mi dovolil namočiť do kryštálového cukru. Nahovoril mi, že priehlbina v podlahe je od bomby z 2. svetovej vojny. Verila som tomu ešte aj v dospelosti. Keď sa vždy po pečení do mojej kuchyne vráti vojna, iba sa usmejem.

 

Sedliacky rozum

Intuitívne vyhľadávam, ako komfort nedeľného obeda s rodinou. Chalupa je pre mňa neustálym námetom na fotografiu. Dedina hovorí tak ako jej pusa narástla. Ako vyštudovaný hoteliér som ju mala vždy veľmi fajnovú na jedlo.

 

Analóg na Vianoce

Robil naozaj krásne fotky. Cestoval so mnou, keď sme ešte potrebovali víza. Vtedy som fotila intuitívne. Dnes fotím s jasným zámerom. 

 

 

Fotím s Canon D6 a uprednostňujem pevné objektívy, denné svetlo a autentickosť.  Ako marketér a fotograf spolupracujem s agentúrami, organizáciami, firmami a pomáham im s vizualizáciou ich produktov. Vo voľnom čase pečiem torty pre priateľov a známych.

I use the Canon D6 for photography and I prefer fixed lenses, daylight and authenticity. As a marketer and photographer, I collaborate with agencies, organizations, and companies to help them visualize their products. In my spare time I bake cakes for friends and acquaintances.

Ideas

In my imagination, I am constantly visualizing various pictures from life. There is always perfect daylight and the composition is authentic. Memories or insignificant fragments of moments, that you don´t even know were there. Details. Great impressions of small things.

 

Our kitchen

Was always full of women. All significantly good at meal preparation and baking. Me and my grandad, we used to make a tea every morning. I always got my fingers on the lemon, he allowed me to dip in crystal sugar. He once told me, that the dent in the floor was from the 2nd World War bombing. I believed it even in adulthood. Everytime the war returns into my kitchen (as mess after baking), I only smile.

 

Hourse-sence

For me it´s the same as comfort of  having Sunday lunch with my family. Our cottage is a permanent subject for my photography. The village speaks through its people and their harvest. To pick my own from the garden is the greatest reward.

 

Analog for Christmas

It did make some beautiful pictures. Traveling in my early twenties started everything . Back then I took pictures intuitively. Today I'm taking a shot with a clear intention.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close